Obsługa informatyczna firm

Obsługa informatyczna firm

Dlakogo jest outsourcing usług informatycznych?

Osbługa informatyczna firm czy konieczna?


Jeśli rozważasz nabycie kompleksowego systemu wsparcia dla swojej firmy, jest kilka rzeczy, które musisz wziąć pod uwagę. Należą do nich: koszt, dostępność i informacje. Dostarczane informacje powinny być istotne dla konkretnych potrzeb Twojej firmy. Powinna być również wysokiej jakości. Poniżej znajdują się wskazówki, jak wybrać najlepszy system dla swojej organizacji. Powinny być one dostępne i łatwo dostępne. Ponadto, kompleksowe systemy wsparcia pomogą Ci szybko uzyskać potrzebne informacje.

Zasoby

NEC uruchomił niedawno nową usługę, która ma pomóc firmom w zarządzaniu procesami informatycznymi i operacyjnymi. Ta nowa usługa będzie analizować systemy zarządzania firmą, aktywa IT i procesy operacyjne oraz określać koszty operacyjne. Będzie również rekomendować usprawnienia informatyczne i operacyjne, które pozwolą firmie zaoszczędzić czas i pieniądze. Usługa jest dostępna dla firm na całym świecie.

REBA Summit odbędzie się w dniach 18-20 maja w siedzibie Microsoftu w Seattle. Wydarzenie będzie miało charakter interaktywny i skupi się na szybko rozwijającym się rynku korporacyjnych transakcji w zakresie energii odnawialnej na skalę użytkową. REBA Summit ma na celu edukowanie i motywowanie uczestników tego wschodzącego rynku. Rozmawialiśmy z Billem Wehlem z Facebooka, aby dowiedzieć się więcej o działaniach firmy.

Koszty

Rozważając koszty zapewnienia kompleksowego wsparcia dla przedsiębiorstwa, należy wziąć pod uwagę wydatki powtarzalne i jednorazowe. Ponadto należy ocenić koszty stałe i zmienne. Na przykład, musisz wziąć pod uwagę koszty krokowe i odpowiedni zakres przy obliczaniu wydatków powtarzalnych. Ponadto należy przeanalizować, czy w wyniku wsparcia pojawią się dodatkowe korzyści, takie jak wyższa sprzedaż, zwiększona produkcja i zwiększone morale pracowników. Takie korzyści mogą pomóc firmie uzyskać przewagę konkurencyjną i zwiększyć przychody.

Dostępność

Grupa NEC wprowadza nową usługę, która ma pomóc firmom w optymalizacji działań biznesowych. Nowa usługa będzie analizować systemy zarządzania firmą, procesy operacyjne, zasoby IT i koszty operacyjne. Wyniki pomogą firmom lepiej planować i alokować zasoby IT. Dodatkowo, nowa usługa zapewni firmom lepszy wgląd w ogólną kondycję ich biznesu.

Niezawodność

Jeśli chodzi o poprawę jakości danych, należy najpierw rozważyć kilka rzeczy. Wiarygodność danych, znana również jako jakość danych, jest ważna na wiele sposobów, ale przede wszystkim jest ważna w przypadkach, gdy trzeba korzystać z danych, które zostały udowodnione w czasie. Na przykład, wiarygodność danych jest krytyczna, gdy Twoja organizacja musi przeprowadzać audyty finansowe lub korzystać z danych wrażliwych.

Oprócz dostarczania analiz i raportów na temat przyczyn niepowodzeń, RCA oferuje systematyczne podejście do analizy przyczyn źródłowych, co pozwala na formułowanie istotnych zaleceń dotyczących minimalizacji wpływu niepowodzeń na biznes. Dokumentując kolejne zdarzenia, które prowadzą do awarii, analitycy RCA mogą rekomendować usprawnienia procesów, aktywów i kultury organizacyjnej. Innym narzędziem RCA jest Analiza Dostępności Generacji (GAA), która integruje dane z różnych dziedzin. Za pomocą tego narzędzia można zaplanować strategie ciągłego doskonalenia.

Trzecim przykładem relacji, która może pomóc firmom w ich wysiłkach na rzecz niezawodności, jest relacja między dwiema elektrowniami jądrowymi R.E. Ginna i RG&E. Firma będzie świadczyć usługi wsparcia niezawodności dla RG&E. Umowa ta ma na celu poprawę niezawodności energii elektrycznej i innych usług. Ten układ przyniesie korzyści obu firmom.

Zgodność

Kompleksowe wsparcie compliance dla firm jest ważnym elementem etycznej kultury korporacyjnej. Zapewnia, że pracownicy rozumieją swoje prawne i etyczne obowiązki oraz przekazują te oczekiwania współpracownikom i klientom. Zapewnia również, że pracownicy są świadomi zmian w polityce i procedurach firmy. Kluczowe jest zapewnienie pracownikom bieżących szkoleń z zakresu zgodności i wdrażanie programów działań naprawczych w razie potrzeby.

Kompleksowy program zgodności musi zawierać pulpit do raportowania, który śledzi wewnętrzne i zewnętrzne działania. Pulpity te powinny obejmować wszystkie dziesięć obszarów zgodności. Nawet niewielki błąd w którymkolwiek z tych obszarów może prowadzić do poważnych konsekwencji dla reputacji firmy. Dla firm istotne jest opracowanie solidnego programu zgodności, aby chronić swoją reputację i uniknąć kar.

Usługi zgodności w Optinose zaczynają się od identyfikacji obszarów potencjalnego ryzyka. Pracownicy są zachęcani do zgłaszania wszelkich domniemanych uchybień swoim przełożonym lub działowi Compliance. Ponadto, pracownicy mogą skontaktować się z infolinią Business Integrity firmy Optinose, aby złożyć skargę anonimowo.

Środowisko regulacyjne

Na dzisiejszym globalnym rynku kluczowe znaczenie ma dobre zrozumienie środowiska regulacyjnego, które będzie najlepiej wspierać Twoją działalność. Podczas gdy wiele przepisów jest dobrze ugruntowanych, inne ulegają szybkiej ewolucji. Reformy regulacyjne mogą być złożone, a nowe technologie przesuwają granice tego, co jest dozwolone, a co zabronione. Big data, cloud computing, media społecznościowe, technologie mobilne i sztuczna inteligencja to tylko niektóre z osiągnięć, które zakłócają krajobraz regulacyjny. Rozbieżne ramy regulacyjne mogą utrudniać podejmowanie decyzji i zakłócać planowanie strategiczne. Mogą również powodować zagrożenia prawne i szkodzić reputacji firmy.

Przestrzeganie przepisów może pomóc firmie uniknąć kar finansowych i pozwów sądowych. W 2012 roku 142 samorządy złożyły pozwy przeciwko firmom za nieprzestrzeganie ustawy o osobach niepełnosprawnych (Americans with Disabilities Act, ADA). Zgodność z wymogami regulacyjnymi tworzy również jednolitość na rynku i pomaga firmom skuteczniej konkurować. Firmy, które osiągają zgodność z przepisami, często zyskują korzystną pozycję w swojej branży.

Firmy, które chcą rozszerzyć swoją działalność, mogą potrzebować zgodności z międzynarodowymi przepisami. Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) jest przykładem międzynarodowego organu regulującego radio i telekomunikację. Konstytucja ITU i Konwencja ITU ustanawiają wytyczne dla działań regulowanych, które obejmują ochronę ludzi, informacji i infrastruktury. ITU pracuje również nad promowaniem zysków inwestycyjnych poprzez różne regulacje.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]